Sunday, September 29, 2013

Sebelum mata tertutup

Belajar menjadi dewasa.
Apa ertinya?

Semoga berjumpa jawapan di setiap persoalan.


- Posted using BlogPress from my iPad

No comments: